Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت مدیران موبایل ها را کنار بگذارند

مدیران ستارگان سهیل و رسانه ها به دنبال آنان؛
مدیران موبایل ها را کنار بگذارند

این روزها هر چند دولت بر گردش اطلاعات آزاد و پاسخگو بودن مدیران تاکید دارد اما برخی مدیران به ستارگان سهیل تبدیل می‌شوند که رسانه ها در آسمانها باید به دنبالشان برگردند تا شاید بتوانند چند جمله ای را از آنها درخصوص مشکلات مردم سوال کنند.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، شاید اهالی رسانه بارها و بارها با مدیر، مسئول و یا شخصی حقوقی و پاسخگو تماس بگیرند موفق به برقراری ارتباط با آن شخص نشوند و این اتفاق به مسئله روتین خبرنگاران تبدیل شده است.

تلفن را بر می داری و به امید پاسخگویی مدیر در مورد سوالی هستی که مردم به دنبال پاسخ آن هستند و به عنوان یک خبرنگار و به قول مدیران رابط بین دستگاه های اداری و مردم باید جوابی برای سوال هایت پیدا کنی اما جز در معدودی از موارد به نتیجه نمی رسی و شاید اگر بارها این اتفاق تکرار نمی شد به این باور نمی رسیدی که مدیران از خبرنگاران فرار می کنند.

گاهی در آن سوی خط در جوابت می گویند "در جلسه هستم، بعدا تماس بگیرید" و با تماس مجدد موفق به برقراری ارتباط نمی شوی، گاهی هم از همان ابتدا کسی جواب تلفن را نمی دهد، در برخی موارد با بوق اول، تلفن اشغال می شود و گاهی هم که موفق به صحبت با مدیر می شوی در جریان اتفاقات نیست و یا مسئله به دستگاه دیگری ارتباط دارد، گاهی برای رسیدن به جواب سوالات ضروری باید ساعاتی را صرف هماهنگی با روابط عمومی کنی و...؛ اما اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم در کنار همه اینها نیز کسانی هستند که همیشه پاسخگوی سوالات رسانه ها هستند و در ارزیابی ها به عنوان مدیران مردمی شناخته می شوند.

از تماس های تلفنی هم که نا امید می شویم به این فکر می کنیم که شاید بتوان به صورت حضوری پاسخی بهتر از مدیران شنید اما گاهی در برخورد حضوری نیز مدیران ما عجله دارند و باید به جلسه بعدی برسند و باز سر خبرنگار بی کلاه می ماند و باید با جواب های دست و پا شکسته قلم بزند.

البته وقت و بی وقت های خبرنگاران و تماس های متعدد در ساعات مختلف شبانه روز را نیز نمی توان نادیده گرفت اما همانگونه که بارها تأکید شده: "مدیر باید پاسخگو باشد".

بسیاری از مدیران و مسئولان ما هستند که در سخنرانی های خود بر این موضوع تأکید دارند که رسانه ركن چهارم دموکراسی است و دستگاه ها برای رشد و توسعه و جلب رضایت مردم باید با رسانه ها در ارتباط باشند و در برخی موارد نیز خطاب به خبرنگاران می گویند" شما به عنوان حلقه اتصال مدیران و مردم باید رسالت خود را بهترین نحو انجام دهید" و برخی از همین مسئولان رسانه را در انجام این رسالت همراهی نمی کنند و تنها هرچندماه یکبار به ارائه آمار و گزارشی محدود بسنده می کنند.

در طرف مقابل مردم نیز انتظاراتی از رسانه ها و اهالی خبر دارند که نمی توان نادیده گرفت اما برخی نمی دانند که برخی از مدیران خارج از دسترس، برای خبرنگاران هم ستاره سهیل هستند؛ هرچند خبرنگار به واسطه رسالت خود و وظیفه پیگیری مسائل که بر دوش دارد باید از هر دری وارد شود و جواب سوالات خود را بگیرد.

در چنین شرایطی که رسانه ها همیشه باید به دنبال جواب سوال باشند و به جایی نرسند ناچار به قضاوت خواهند شد و در برخی موارد به عملکردها آسیب وارد می شود و در نتیجه دستگاه ها شاکی می شوند و در این میان چیزی عاید مردم نخواهد شد هرچند شاید این به دور از اصول کاری یک رسانه باشد و در مجموع از شأن و جایگاه رسانه به دور است.

رسالت رسانه آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و جهت دهی به افکار عمومی است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما در برخی موارد باید گفت با دست خالی نمی توان اطلاع رسانی کرد و با خبرهای پر از علامت سوال نمی توان این رسالت را به خوبی انجام داد.

با عرض پوزش از تمامی مدیران پاسخگو باید از برخی مدیران پرسید که چرا از خبرنگاران و جواب دادن به سوالات آنها فراری هستند؛ مگر نه این است که مدیر باید پاسخگو باشد؟!

یادداشت: فرشته اکبری

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن