سیاسی - مجلس

دولت سیزدهم

شهر و شورا

اجتماعی

فرهنگی - هنری - مذهبی

اقتصادی

آب شرب همدان بسیار باکیفیت است‌

آب شرب همدان بسیار باکیفیت است‌

معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش کیفیت و پایداری آب همدان در دستور کار است گفت: اگرچه آب همدان بسیار باکیفیت است اما ب...

Loading...

ورزشی

علمی

انتظامی - حوادث

گردشگری