Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی خبر انتخابات ديدگاه‌ها

ديدگاه‌ها

ديدگاه فاميل‌كريمي درحوزه مهم سرمايه‌گذاري


نداشتن نگاه برد - برد یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در همدان شده است. به عبارت ديگر سرمایه‌گذاران به نگاه برد - برد نیاز دارند. این کلیدی‌ترین جمله علی‌اکبر فامیل‌کریمی است.

وي برنامه مشخصی برای تحقق این موضوع دارد و معتقد است: موانع متعددی پیش روی سرمایه‌گذاران در همدان وجود دارد که برطرف کردن آن "تغییر فضای حاکم بر ادارات" است.

او می‌گوید: وقتی یک سرمایه‌گذار به همدان می‌آید ما به او به عنوان یک پیمانکار نگاه کرده و از او بازی "برد – باخت" را مطالبه می‌کنیم. در حالی که باید فعالیت به صورت مشارکتی انجام شود و برای سرمایه‌گذار فضایي ایجاد شود تا سودی که عاید او می‌شود بیشتر از عرف سود بانک‌ها باشد. فاميل‌كريمي بر اين عقيده است: موضوع دیگر این است که متأسفانه ریسک‌پذیری در بین مدیران حاکم نشده و آنها سعی می‌کنند در کارهایی ورود پیدا کنند که حاشیه و زحمت کمتری دارد.

او مي‌گويد: بدنه اداری ما نیاز به تمرین بیشتری دارد تا سرمایه‌گذار را در درون خود هضم کند، به خصوص سرمایه‌گذار خارجی را تا بتوانیم سرمایه‌گذار و شهر را به هم پیوند بزنیم.