همدان هم آبی شد

b_150_150_16777215_00_images_Madrese29.jpg

همدان به وضعیت آبی کرونایی تغییر رنگ داد.

به گزارش "همدان‌نیوز"، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه ۳ شهرستان استان در وضعیت آبی کرونا قرار داشتند، گفت: با اقدامات مطلوب انجام شده و همراهی موثر مردم، شهرستان همدان نیز با بهبود شرایط از وضعیت زرد خارج و در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفت.

محمد طاهری  اظهار داشت: برهمین اساس درحال حاضر، ۴ شهرستان همدان، اسدآباد، بهار و فامنین در وضعیت آبی و ۶ شهرستان دیگر استان همدان در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

"براساس اعلام ستاد ملی کرونا، رنگ آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد خطر متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است".