Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی گزارش تصویری بازدید فرمانده انتظامی استان همدان از پایگاه خبری همدان نیوز

بازدید فرمانده انتظامی استان همدان از پایگاه خبری همدان نیوز

kamrani 6.JPG

 

گزارش تصویری اختصاصی از حضور فرمانده انتظامی استان همدان در دفتر پایگاه خبری همدان نیوز

kamrani 1.JPGkamrani 2.JPGkamrani 3.JPGkamrani 4.JPGkamrani 5.JPGkamrani 7.JPGkamrani 8.JPGkamrani 9.JPGkamrani 10.JPGkamrani 11.JPGkamrani 12.JPGkamrani 13.JPG