بازدید وزیر میراث فرهنگی از کتیبه های گنجنامه

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از کتیبه های گنجنامه دیدن کرد.

به گزارش "همدان نیوز"، عزت ا..ضرغامی در مسیر تویسرکان از مجموعه گردشگری گنجنامه و کتیبه های باستانی آن دیدن کرد.

وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یکی نمایندگان عالی ریاست جمهوری و هیئت دولت امروز میهمان شهرستان تویسرکان است.