تزریق ۹۶۲ دز واکسن کرونا در مرحله چهارم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از تزریق ۹۶۲ دز واکسن کرونا در مرحله چهارم خبر داد و گفت: افراد دارای ضعف سیستم ایمنی برای تزریق واکسن اقدام کنند.

به گزارش "همدان‌نیوز"، فاطمه ترکمان‌اسدی با بیان اینکه تا روز گذشته ۳ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۳۰۹ دز واکسن کرونا در استان تزریق شده است اظهار کرد: یک‌میلیون و ۳۸۴ هزار و ۱۷۹نفر دز اول، یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۵۷۸ نفر دز دوم و ۵۷۶ هزار و ۵۹۰ نفر نیز دز سوم واکسن خود را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه ۹۶۲ نفر دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کردند گفت: افراد واجد شرایط برای دریافت نوبت چهارم واکسن کرونا اقدام تزریق واکسن کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت، افراد واجد شرایط دریافت نوبت چهارم واکسن کووید سالمندان بالای ۷۰ سال، پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی (کادر بهداشت و درمان) و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند که می‌توانند با مراجعه به مراکز واکسیناسیون نوبت چهارم واکسن خود را تزریق کنند.

وی با تاکید به اینکه توصیه می‌شود افراد دارای ضعف سیستم ایمنی نیز برای دز چهارم اقدام کنند افزود: زمان دریافت نوبت چهارم برای سالمندان حداقل چهار ماه بعد از دریافت نوبت سوم و برای پرسنل بهداشت و درمان ۴ تا ۶ ماه پس از نوبت سوم است.

ترکمان اسدی بیان کرد: توصیه می شود نوع واکسن نیز مطابق با پلتفرم نوبت سوم باشد./ فارس