کسری ۶۰ میلیمتری باران در ایران نسبت به سال قبل

b_150_150_16777215_00_images_baran201.jpgثبت ۱۶۶.۶ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۲۲۶.۱ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۲۶.۳درصدی بارشها و کسری ۵۹.۵ میلیمتری است.

به گزارش "همدان نیوز"، از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه 96) تا ساعت 18:30 روز بیست و هشتم خردادماه میزان بارش های کشور به 166.6 میلیمتر رسید. میزان بارش ها در فاصله عصر روز 28 خرداد تا عصر روز 29 خرداد ثابت ماند چرا که حتی یک قطره بارش نیز در این زمان 24 ساعته در ایران نبارید.

ثبت 166.6 میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته 226.1 میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش 26.3درصدی بارشها در سال جاری است. به عبارتی در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هنوز 59.5 میلیمتر کسری بارش داریم.

از مجموع 166.6 میلی‌متر بارش ایران، 8.2 میلی‌متر در 29 روز ابتدایی خردادماه 97 باریده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (اول تا بیست و نهم خرداد 96) تنها 0.8 میلی‌متر بارش در ایران ثبت شده بود.

همچنین میزان بارشهای ایران در مدت مشابه در 49 سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط 236.8 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارشهای سال جاری، از کاهش 29.6درصدی بارش‌ها در سال آبی 97 ــ 96 حکایت دارد.

در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور "رامسر ــ صفارود" در استان مازندران با ثبت 961 میلی‌متر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور "هوشک ــ سراوان" در استان سیستان و بلوچستان با ثبت 3.3 میلی‌متر بارش بوده است.