وزارت کشور گزینه پیشنهادی شهرداری همدان را تایید نکرد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: وزارت کشور گزینه پیشنهادی شورای اسلامی شهر همدان برای تصدی پست شهرداری را به دلیل نداشتن ۹ سال سابقه مدیریت میانی نپذیرفت.

به گزارش "همدان‌نیوز"، محمود مسگریان اظهار داشت: وزارت کشور گزینه انتخابی شورای اسلامی شهر همدان را به دلیل نداشتن 9سال سابقه مدیریت میانی واجد شرایط احراز پست شهرداری ندانست.
 وی با بیان اینکه روند انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر همدان در مهلت قانونی تعیین شده انجام شد افزود: ما  در مهلت قانونی تعیین شده گزینه خود را به وزارت کشور معرفی کردیم.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان با این توضیح که سید مسعود حسینی توانست با 10 رای قاطع گزینه شهرداری همدان در شورای شهر باشد عنوان کرد  ما ایشان را با توجه به سوابق مدیریتی که داشتند از بین گزینه های موجود انتخاب کرده و به وزارت کشور معرفی کردیم.
مسگریان ادامه‌داد:  وزارت کشور طبق بند 5 ماده 3 آیین نامه های مربوط به شرایط احراز تصدی شهرداری به دلیل نداشتن نه سال سابقه مدیریت میانی آقای حسینی را دارای شرایط احراز این پست ندانست.
وی درباره تصمیم شورا مبنی بر معرفی گزینه جدید مطرح کرد: اعضای شورای شهر می‌توانند موضوع مورد اختلاف خود با وزارت کشور را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و یا اینکه اقدام به معرفی گزینه جدید کنند که در حال حاضر اعضای شورا تصمیمی در این باره نگرفته اند.
 رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه هرگونه تصمیمی در این حوزه منوط به رای اعضای شورا است اظهار داشت: در جلسه آینده درباره اینکه چه اقدامی در این حوزه صورت گیرد تصمیم‌گیری خواهیم کرد، هرچند در این بخش نیز ما محدود به گزینه های قبلی نبوده و گزینه های جدیدی را بررسی می کنیم تا گزینه مناسب برای تصدی پست شهرداری همدان معرفی کنیم.
 مسگریان تصریح کرد: ما به وظایف قانونی خود پایبند هستیم و خود را خادم مردم می‌دانیم./ تسنیم